Komunikat

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2014r.: woj. podlaskie - 12,9% (+0,1pkt.) Polska - 11,4% (+0,1pkt.)

O projekcie

Projekt „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku od 1 grudnia 2011r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami, projekt skierowany jest do osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w terminie do 30.11.2013 r.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share