Przejdź do treści

Komunikat

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2014r.: woj. podlaskie - 13,1% (+0,2pkt.) Polska - 11,5% (+0,1pkt.)

PUP Białystok

Adres urzędu:
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15 - 365 Białystok

Tel. Centrala        85 747- 3800

Fax.                        85747-3861

e-mail.: bibi@praca.gov.pl
www.pup.bialystok.pl
http://pup.bialystok.sisco.info/

Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek– piątek: 7.30 - 15.30
  • wtorek: 7.30 - 16.00

do godziny 16.30 dyżur pełnią pracownicy na Stanowisku ds. Przedsiębiorczości w Dziale Instrumentów Rynku Pracy.
do godziny 16.00 dyżury pełnią pracownicy Działu Świadczeń

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

Biuro Obsługi Interesanta - 85 747 38 57 pokój 1 (parter)

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

tel. centrala

(85)  747 38 00

fax.:

(85) 747 38 61

 

Filia PUP w Łapach
ul. Bohaterów Westerplatte 8 (budynek internatu LO- I p.)
18 - 100 Łapy
e-mail.:bibila@praca.gov.pl

tel. sekretariat:

(85) 715 79 10

fax.:

(85) 715 54 94

Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek  -  piątek: od 7:30  do 15:30
  • wtorek od 7:30 do 16:00

 

Wykaz Kierownictwa i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Białymstoku

 

Lp

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Zakres udzielanych informacji

1

Dyrektor

Iwona Helena Rojcewicz

301

85 747-3856

Dyrektor Urzędu

2

Z-ca Dyrektora

Dorota Kolenda

301

85 747-3856

Z-ca Dyrektora

3

Sekretariat

Elżbieta Makświej

301

Fax

85 747-3856

85 747- 3861

 

4

Rzecznik Prasowy

Jolanta Tulkis

211

85 747-3862

Współpraca z mediami

5

Biuro Obsługi Interesanta

Włodzimierz Gulewicz

1

85 747- 3857

Kompleksowa informacja z zakresu funkcjonowania Urzędu

6

Stanowisko ds. Kadr
i Szkolenia

Teresa Janda

302

85 747- 3821

Prowadzenie spraw osobowych pracowników

7

Radca Prawny

Urszula Onopa

312

85 747-3842

 

8

Stanowisko
ds. Odwołań

Elżbieta Skibicka

 

Alina Kupryjaniuk

305

85 747-3836

Rozpatrywanie odwołań od decyzji

9

Stanowisko
 ds. Kontroli
i Monitoringu

Jolanta Andrukiewicz

 

Alina Szutkiewicz

109

85 747-3822

Kontrola realizacji umów zawieranych z pracodawcami i osobami bezrobotnymi

10

Stanowisko ds. BHP

Katarzyna Horodeńska

208A

85 747 -3816

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisówi zasad bezpieczeństwa pracy

11

Dział Organizacyjny

 

 

 

 

Kierownik Działu

Anna Naumowicz

312

85 747-3850

 

 

Z-ca Kierownika

Agnieszka Sołowiej

311

85 747-3851

 

 

Stanowisko ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Iwona Filipowicz

311

85 747-3851

Obsługa i nadzór elektronicznego obiegu dokumentów
w Urzędzie

 

Stanowisko
 ds. Statystyki

Bożena Księżopolska

311

 

85 747-3800

Opracowywanie sprawozdań i analiz lokalnego rynku pracy

 

Stanowisko
ds. Informatyki

Krystyna Mikiewicz

Danuta Kozłowska

Tomasz Krysiuk

7A

 85 747-3823

85 747-3824

Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych

 

Stanowisko
ds. Administracyjno-Gospodarczych

Małgorzata Miklaszewska

111

85 747-3834

Obsługa administracyjno – biurowa, zamówienia publiczne

 

Stanowisko
ds. Archiwum

Grażyna Maksymiuk

Grażyna Nikiciuk

Urszula Zielińska

Bartłomiej Dziekoński

105

85 747-3849

Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych oraz związanych z funkcjonowaniem Urzędu

12

Dział Finansowo - Księgowy

 

Główna Księgowa 

Teresa Strzałkowska

 

303

85 747-3805

 

 

Z-ca Kierownika

Anna Łapińska

304

85 747-3840

 

Stanowisko ds. Płac

Lidia Przytuła

303

85 747-3841

 

 

Stanowisko ds. Funduszu Pracy i Obsługi Kasowej

Stanowisko ds. Księgowości Budżetowej, EFS, FP

Danuta Ostaszewska

Elżbieta Skarżyńska

Małgorzata Kobylińska

304

85 747-3832

85 747-3840

Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych

 

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

13

Dział Instrumentów Rynku Pracy

 

Kierownik Działu

Piotr Matusiak

308

85 747 -3807

 

 

Z-ca Kierownika

Krystyna Gaca

306

85 747-3810

 

Z-ca Kierownika

Monika Gorczak

307

85 747 -3839

 

 

Stanowisko
ds. Organizacji Miejsc Pracy

Aneta Popławska

Olga Sawicka

306

85 747-3809

Kierowanie bezrobotnych na staż

 

 

Dorota Dąbrowska

306

85 747 -3810

Kierowanie bezrobotnych na prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne

 

 

Alina Łapińska

306

85 747 -3810

Kierowanie bezrobotnych na roboty publiczne

 

Stanowisko
ds. Programów Współfinansowanych
z FP i EFS

Beata Baranowska

307

85 747-3839

Organizacja i realizacja programów

 

Stanowisko ds. Przedsiębiorczości

Katarzyna Gaweł

Magdalena Sochoń

Urszula Trusewicz

Agnieszka Borowska - Jocz

307A

85 747 -3807

Przyznawanie jednorazowo środków osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia
 i doposażenia stanowiska pracy

14

Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

 

Kierownik Działu

Elżbieta Dudkiewicz

309A

85 747-3803

 

 

Z-ca Kierownika

Beta Dudzińska

309A

85 747-3819

 

 

Z-ca Kierownika

Joanna Krysiuk

210

85 747-3830

 

 

Stanowisko
ds. Szkoleń

Agnieszka Łapińska

309A

85 747-3819

Szkolenia bezrobotnych

 

 

Agnieszka Drozdowska Seweryn

Anna Łazarska

309

85 747-3831

Szkolenia bezrobotnych

 

Sala Informacji Zawodowej

Karolina Goździewska

310

85 747-3847

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

 

Stanowisko
ds. Poradnictwa Zawodowego

Renata Sikorska

Dariusz Wilczewski

Joanna Kubarska

Małgorzata Suchocka

Izabela Giedrojć

210A

85 747-3828 85 747-3829

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

15

Dział Pośrednictwa Pracy

 

Kierownik Działu

Maria Perkowska

207

85 747-3804

 

 

Z-ca Kierownika

Tomasz Pieńkowski

208A

85 747-3815

 

 

Stanowisko ds. Aktywnego Pośrednictwa Pracy

Ewelina Pytel

Joanna Kruk

Katarzyna Horodeńska

208A

85 747-3816

Prowadzenia aktywnego pośrednictwa pracy

 

Stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy

Joanna Karpowicz

Paweł Szewczuwianiec

204

85 747-3866

Pośrednictwo pracy – Wykształcenie ogólne

 

 

Anna Supińska

Dorota Pieńkus

Janina Jakel

Joanna Dudel

Joanna Uścinowicz

Marcin Czajkowski

205

85 747 -3814

85 747 -3844

Pośrednictwo pracy  - oferty budowlane, stolarskie,
bez zawodu

 

 

Adam Korolczuk

Aneta Odachowska

Beata Sumorek

Katarzyna Szałanda

Katarzyna Czarnecka

206

85 747 -3812 85 747 -3813

Pośrednictwo pracy - oferty administracyjno-biurowe

 

 

Beata Olewińska

Irena Isajuk

Irena Jarocka

208

85 747-3820

85 747-3825

 

Pośrednictwo pracy – oferty mechaniczne, elektryczne

 

 

Bernarda Suchodolska

Joanna Sienkiewicz

Małgorzata Truskolaska

209

85  747-3817

85 747-3827

Pośrednictwo pracy – oferty handlowo - gastronomiczne

 

Stanowisko
 ds. EURES i Ofert Pracy

Anna Harasimczuk

Jolanta Tulkis

211

85 747-3818

Pośrednictwo pracy – przyjmowanie ofert pracy

16

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

 

Kierownik Działu

Urszula Jaźwińska

3A

85 747-3855

 

 

Stanowisko
ds. Pośrednictwa
Pracy Osób Niepełnosprawnych

Alina Czyżewska

Elżbieta Zdanowicz-Matys

Natalia Urniłowicz

3

85 747-3852

Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych

 

 

Marta Kamińska

3A

85 747-3855

Doradztwo zawodowe

17

Dział Świadczeń

 

Kierownik Działu

Krystyna Iglicka

202

85 747 -3838

 

 

Z-ca Kierownika

Irena Jankowska

201

85 747-3854

 

 

Stanowisko
ds. Świadczeń

Dorota Adamska

Dorota Botulińska

Bogusława Woźniuk

Grażyna Zygieło

201

85 747-3854

Obsługa osób bezrobotnych  A-Ł,

 

 

Anna Jagiełło

Danuta Sianko

Halina Stankiewicz

Joanna Łuckiewicz

Marzanna Gryniewicz

Tadeusz Beczko

203

85 747-3835

Obsługa osób bezrobotnych  M-Ż

 

Stanowisko ds. Płatnika i CIS

Barbara Skorulska

 

Karolina Ciechanowska

 

Wiotetta Kułak

 

108

85 747-3843

 

18

Stanowisko ds. Ewidencji
i Świadczeń Osób Niepełnosprawnych

Małgorzata Siemieniuk

 

Marta Grzebisz

 

2

85 747 -3853

Obsługa osób bezrobotnych niepełnosprawnych

19

Dział Ewidencji

 

Kierownik Działu

Irena Paszkiewicz

5

85 747-3846

 

 

Stanowisko
ds. Ewidencji

Mirosława Motybel

6

85 747-3846

 

 

 

Agnieszka Mojsa

Aurelia Woszczyna

Ewa Borowska

Marzanna Maciuszko

Wanda Kłopotowska

5

85  747-3845

Rejestracja osób bezrobotnych

Wykaz telefonów Filii PUP w Łapach

20

Z-ca Dyrektora
ds. Filii PUP
w Łapach

Krystyna Tomczak

8

85 715-7910

 

21

Referat Ewidencji
i Świadczeń

Dorota Bielonko

3

85 715-7916

Kierownik Referatu

 

Stanowisko
 ds. Informacji, Ewidencji i Świadczeń

Teresa Kłosek

2

85 715-7922

Obsługa osób bezrobotnych

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

22

Dział Rynku Pracy

 

 

 

 

 

Kierownik Działu

Monika Sporna

11

85 715-7912

 

 

Stanowisku
ds. Pośrednictwa Pracy

Krzysztof Pietraszko

1

85 715-7923

Pośrednictwo pracy

 

Stanowisko
 ds. Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

4

85 715-7920

 

 

Stanowisko
ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

Agnieszka Kuźbiel

5

85 715-7914

Doradztwo i poradnictwo zawodowe

 

 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share