Komunikat

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2014r.: woj. podlaskie - 15,5% (-0,2pkt.) Polska - 13,9% (-0,1pkt.)

PUP Białystok

Adres urzędu:
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15 - 365 Białystok

e-mail.: bibi@praca.gov.pl
www.pup.bialystok.pl
http://pup.bialystok.sisco.info/

Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek– piątek: 7.30 - 15.30
  • wtorek: 7.30 - 16.00

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00

Biuro Obsługi Interesanta - 85 747 38 57 pokój 1 (parter)

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

tel. centrala

(85)  747 38 00

fax.:

(85) 747 38 61

 

Filia PUP w Łapach
ul. Bohaterów Westerplatte 8 (budynek internatu LO- I p.)
18 - 100 Łapy
e-mail.:bibila@praca.gov.pl

tel. sekretariat:

(85) 715 79 10

fax.:

(85) 715 54 94

Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek  -  piątek: od 7:30  do 15:30
  • wtorek od 7:30 do 16:00

 

 

Wykaz telefonów PUP Białystok

 

Dział, stanowisko

Nr telefonu

Dyrektor Urzędu

85-747-3856

Z-ca Dyrektora ds. Rynku Pracy

85-747-3856

Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń

85-747-3856

 SEKRETARIAT

85-747-3856

fax 85-747-3861

Centrala

85-747-3800

Biuro Obsługi Interesanta - INFORMACJA

85-747-3857

Dział Świadczeń

85-747-3838
fax 85-747-3863

Dział Ewidencji

85-747-3846

Dział Finansowo – Księgowy

85-747-3805
85-747-3865

Dział Organizacyjny

85-747-3851

 Centrum Aktywizacji Zawodowej 

Dział Pośrednictwa Pracy

85-747-3818

Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

85-747-3819

Dział Instrumentów Rynku Pracy

85-747-3807

 Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

85-747-3855

 

Wykaz telefonów Filii PUP w Łapach

 

DZIAŁ, STANOWISKO

NUMER POKOJU

TELEFON BEZPOŚREDNI/FAX

Z-ca Dyrektora ds. Filii w Łapach
Krystyna Tomczak

8

85 715 79 10

Kierownik Referatu Ewidencji
i Świadczeń

Dorota Bielonko

3

85 715 79 16

Stanowisko ds. informacji, Ewidencji i Świadczeń

2

85 715 79  22

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Działu Rynku Pracy

Kierownik Działu Rynku Pracy

Janina Perkowska

11

85 715 79 12

Stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy

1

85 715 79 23

Stanowisko ds.  Aktywnego Pośrednictwa Pracy

4

85 715 79 20

Stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

5

85 715 79 14

Stanowisko ds. Organizowania Miejsc Pracy z FP i Przedsiębiorczości

Stanowisko ds. Obsługi FP i PFRON

6

85 715 79 13

Stanowisko ds. Szkolenia Osób Bezrobotnych i Poszukujących Pracy

  • Stanowisko ds. Organizowania Miejsc Pracy z FP i PFRON

7

85 715 79 10

 

85 715 54 94

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share